Att teckna en djurförsäkring för din hund är en trygghet för dig som ägare. Skulle din hund råka ut för sjukdom eller skada så behöver du inte stå för hela veterinärskostnaden själv. Det finns flera olika försäkringsbolag att välja bland. De flesta erbjuder en grundläggande försäkring samt en som kostar lite mer men ersätter också mer om olyckan skulle vara framme. Du kan också teckna en livförsäkring vid sidan om ifall det inte ingår i hundförsäkringen.valp

Försäkra din valp direkt när du hämtat hem den från uppfödaren, vissa försäkringsbolag erbjuder rabatt om du tecknar försäkringen under valpens första år.

Det finns försäkringar som täcker de kostnader som uppstår vid dolda fel på din valp.

En bra försäkring ska täcka veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det gäller för undersökning, behandling och vård som veterinären utför. Även de mediciner och förband som används under behandlingen ersätts. Dock brukar inte transporter och resor täckas av din hunds försäkring.

Det finns ett högsta ersättningsbelopp per år som är satt av försäkringsbolaget, brukar vara omkring 30 000 kr. Den summan brukar minska i takt med hundens ålder men det finns alltid ett lägsta belopp den inte går under, kan ligga på 10 000 kr. Det går ofta att uppgradera försäkringen till en dyrare men som ersätter högre summor.

Avlivning och omhändertagande av kroppen ska ersättas upp till en viss summa, ca 2000 kr.
Vissa försäkringar ger ersättning för kostnaden av ett kejsarsnitt, med vissa hundraser exkluderade. Vanligtvis fransk och engelsk bulldog, chihuahua och bostonterrier samt blandraser med någon av de raserna i sig.

Magnetkameraundersökning kan ersättas av ditt försäkringsbolag.

Livförsäkringen ersätter hela försäkringsbeloppet om din hund dör eller måste avlivas oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Beloppet sänks i takt med din hunds ålder efter den har fyllt sju år. Även stöld av din hund eller om den springer bort kan ersättas. Det brukar finnas en åldersgräns då livförsäkringen inte gäller längre, vanligtvis 10 år.

En försäkring kan täcka skador orsakade av rovdjur exempelvis björn, varg, järv, lo eller örn. Då utgår självrisken. Jakthundar som skadas av vildsvin ska ha burit en godkänd skyddsväst för att slippa betala självrisken.

Självrisken kan vara en fast summa mellan 1000-3000 kr vanligtvis eller en rörlig självrisk som kan ligga på 25% av den totala vårdkostnaden.

Viss tandvård som borttagande av mjölktänder eller bett-korrigering i medicinskt syfte kan ingå i en hundförsäkring. Implantat av höftprotes, strålning- och cellgiftsbehandling och kostnadsfria videosamtal med en veterinär är tjänster som kan ingå i en hundförsäkring.

Jämför olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilken som passar för din hund. Vissa raser råkar lättare ut för en del sjukdomar och det tas i beaktande när du försäkrar din hund. Det finns ofta undantag och begränsningar i försäkringen så läs igenom villkoren i ditt försäkringsbrev så du har tydligt klart för dig vilka skador som ersätts och på vilket sätt. Är du osäker kan du alltid kontakta ditt försäkringsbolag så förklarar de för dig ytterligare.

En del försäkringsbolag erbjuder billigare försäkringspremie om du samlar alla dina försäkringar hos dem, såsom hemförsäkring, bil- och båtförsäkring och person- och andra djurförsäkringar.